Για εμάς
Για εμάς
Θεραπευτικό

Θεραπευτικό

Αγορά
60

λεπτά

Επίπεδο: Εύκολο
Όριο Συμμετοχών
Προπονητές:

Συνδυασμός τεχνικών μάλαξης και δυνατών πιέσεων, με στόχο την αντιμετώπιση επώδυνων καταστάσεων (π.χ πλάτη,αυχένας), έντονων πιασιμάτων και περιορισμένης κινητικότητας. Προτείνεται για όλους ανεξαρτήτως εργασιακής ή αθλητικής δραστηριότητας.