Για εμάς
GROUP TRAINING

GROUP TRAINING

60

λεπτά

Επίπεδο: Κανονικό
Όριο Συμμετοχών
4
Προπονητές:

Είναι κλειστού τύπου τμήμα, με τη συμμετοχή περιορισμένου αριθμού ατόμων (3-4). Έχετε όλα τα προνόμια της ατομικήςπροπόνησης αλλά ταυτόχρονα είναι οικονομικότερη πρόταση και γυμνάζεστε με την παρέα της επιλογής σας, το οποίο και αποτελεί παρακίνηση και κίνητρο, για τη διαδικασία της προπόνησης.