Για εμάς

Petrosyan JUNIOR

60

λεπτά

Επίπεδο: Κανονικό
Όριο Συμμετοχών
15
Προπονητές:

 

Ας γνωριστούμε με το άθλημα!
Παιδικό τμήμα “Petrosyan Junior”.

Τα μαχητικά αθλήματα είναι αγωνιστικού τύπου άθληση με σωματική επαφή, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται απορίες στους γονείς, που εκφράζονται με ερωτήματα όπως: υπάρχει περίπτωση το παιδί να γίνει επιθετικό; Κινδυνεύει να χτυπήσει; Μήπως είναι σκληρό άθλημα για την τρυφερή αυτή ηλικία; Γιατί να συμμετέχει σε ένα τέτοιο άθλημα; Σε όλα τα παραπάνω θα απαντήσουμε περιγράφοντας και αναλύοντας, τα σημαντικά και άμεσα οφέλη που έχει ένα παιδί, σε επίπεδο σωματικών και ψυχικών δεξιοτήτων, ασχολούμενο με κάποιο μαχητικό άθλημα.

Ο μικρός αθλήτης λειτουργεί ομαδικά, με

σαφείς κανόνες συμμετοχής, κοινωνικοποιείται

και μαθαίνει την έννοια του υγιούς ανταγωνισμού και διεκδίκησης, που έχουν ως βάση το σεβασμό, το δίκαιο, την αναγνώριση της αξίας και την υπερήφανη αποδοχή της νίκης άλλα και της ήττας, ως

τις δύο όψεις μιας ολοκληρωμένης προσπάθειας.

Μέσα σε ελεγχόμενο και ασφαλές περιβάλλον παιχνιδιού, άσκησης και εκμάθησης εξειδικευμένων τεχνικών, το παιδί α

ναπτύσσει τις ικανότητες του. Μαθαίνει τα όρια του σώματός του, πειθαρχεί στις νόρμες της ομάδας, αποδέχεται τους συναθλητές του και αντιμετωπίζει τις δυσκο

λίες σαν μια πρόκληση,

όπου το “δεν μπορώ” αντικαθίσταται

σταδιακά από το “θα προσπαθήσω”. Χωρίς το φόβο της απόρριψης, σε κλίμα παρακίνησης και ομαδικότητας , με αναγνώριση των ατομικών ορίων και δυνατοτήτων, το παιδί κατακτά στόχους κλιμακούμενης δυσκολίας, χτίζοντας την αυτοπεποίθηση και την αυτεπίγνωση του, ιδιότητες που θα το ακολουθήσουν και στην ενήλικη ζωή.

Μια

ιδιαίτερα βασική πτυχή είναι η συμμετοχή του παιδιού στην απόκτηση ζωνών, που επικυρώνουν με τρόπο επίσημο την εξέλιξη του παιδιού στο άθλημα, με διπλώματα της Πανελλήνιας Ομοσπ

ονδίας (ΠΟΚ). Δεν πρόκειται περί διαδικασίας που γίνεται απλά για τυπικούς λόγους, αλλά έχει προβλεφθεί ως επιβράβευση και κίνητρο, για ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια και το παιδί ανταμείβεται ηθικά

 

για τον κόπο του. Τέλος, με τους αγώνες, απελευθερώνει το δυναμικό του και επιβεβαιώνει τις γνώσεις, καθώς και τις σωματικές αλλά και ψυχικές δεξιότητες που κάθε φορά κατακτά. Είναι μία διαδικασία εξαιρετικής εκτόνωσης, όπου το άγχος και ο φόβος της πρώτης φοράς, αντικαθίσταται από τη χαρά της συμμετοχής, της προσπάθειας και της επιτυχίας.

 

Κλείνοντας την ενημέρωση σας, θεωρούμε πολύ επιβοηθητικό να παραθέσουμε την θέση της επιστήμης, οτι η επιθετικότητα εμπεριέχει την τάση της εχθρότητας προς τον συνάνθρωπο, καθώς και αρνητικών σκέψεων. Η εχθρότητα είναι αποτέλεσμα γνωστικών στοιχείων (στάσεις, πεποιθήσεις, προδιάθεση) και όχι αποτέλεσμα ενασχόλησης με τον αθλτισμό.