Για εμάς
Για εμάς
Personal Training

 

Πλαίσιο Λειτουργίας


Εισαγωγικό στάδιο:

  • Ιατρικό ιστορικό
  • Αξιολόγηση φυσικής κατάστασης του αθλούμενου (1η συνεδρία)
  • Συζήτηση – Στοχοθεσία
  • Εκτίμηση προπονητή

Οι συνεδρίες προγραμματίζονται σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με τις επιθυμίες του πελάτη και την πρόταση του trainer (δυνατότητα από 1 έως 5 συνεδρίες την εβδομάδα)

Στοχοθεσία – Ασκησιολόγιο

  • Οι προπονητικοί στόχοι καθορίζονται μετά από μελέτη των χαρακτηριστικών του αθλούμενου όπως: προσωπικότητα, ιατρικό ιστορικό, φυσική κατάσταση, ηλικία, σωματότυπο και πλαίσιο ζωής του. Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω παράγοντες πετυχαίνουμε το μέγιστο αποτέλεσμα, στο μικρότερο δυνατόν χρονικό διάστημα (πρώτος βραχυπρόθεσμος στόχος σε 3-4 μέρες).
  • Το ασκησιολόγιο είναι προσωπικό και προσαρμοσμένο στις δυνατότητες του αθλούμενου, ώστε να είναι αποδοτικό, διασκεδαστικό και ασφαλές, για να αποφεύγουμε μυϊκούς τραυματισμούς και ενοχλήσεις, που μας αποτρέπουν ή μας εμποδίζουν από τη διαδικασία της εκγύμνασης.
  • Με βάση τα παραπάνω είναι αυτονόητο, ότι σε συνεδρίες personal training, μπορεί να συμμετέχει και να αθλείται οποιοσδήποτε, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου ή φυσικής κατάστασης.

Όροι Χρέωσης Συνεδριών

  • Το πρόγραμμα συνεδριών προπληρώνεται και ισχύει η αρχή της έγκαιρης ακύρωσης (μια μέρα πριν), ώστε η συνεδρία να μη χρεωθεί και να επαναπρογραμματιστεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση η συνεδρία χρεώνεται. Σε περίπτωση ακύρωσης εκ μέρους του trainer, η συνεδρία αναπληρώνεται.
  • Υπάρχει η δυνατότητα για εξαιρετικά οικονομικές και ευέλικτες συμφωνίες – πακέτα, με ορισμένο αριθμό συνεδριών και χρονικού διαστήματος.

 

Group Training

  • Στην περίπτωση δημιουργίας ομάδας (3-4 άτομα) για το πολύ συμφέρον οικονομικά group training, τα άτομα θα πρέπει να είναι ίδιων περίπου δυνατοτήτων, γιατί το πρόγραμμα δεν είναι εξατομικευμένο.